Arbetsmarknadsutbildningar

Sedan 1995 har vi arbetat som konsulter för TBVs utbildningsföretag Eductus AB. Vi har lett olika projekt samt skapat och genomfört kurser för både företagspersonal och arbetssökande. Som underleverantör till Eductus AB har vi samarbetet med länsarbetsnämnder och arbetsförmedlingar, socialkontor samt olika företag och institutioner i Stockholm och i Västerås.

Lefvedahl & Ottander AB var också ansvarig för att utveckla Eductus AB arbetsmetoder och skapa jobbsökarkurser för arbetssökande inom ramen för Aktivitetsgarantin i samarbete med arbetsförmedlingarna i Haninge, Farsta, Skogås, Tyresö, Dalarö och Nynäshamn.

Annika Österlind har som konsult på Eductus AB under de senaste tio åren varit ansvarig för att utforma och arbeta med en mängd olika arbetsmarknadsutbildningar.


Den som inte ser framåt blir efter.
Stefano Guazzo
Lefvedahl & Ottander AB
Arbetsmarknadsutbildningar