Effektivare möten

Alla är vi beroende av möten som ett sätt att kommunicera med varandra. Men hur gör vi för att få skapa bra möten där all känner sig delaktiga?

Vi lär vi ut olika tekniker för att styra mötet så att det blir effektivt och engagerade.
Att skapa normer och rutiner underlättar för alla.
Utbildningen innehåller:

 • Mötesformalia
 • Olika typen av möten, sätt att strukturera och leda ett möte
 • Förberedelser för ett möte, kallelse till möte, protokollskrivning eller minnesanteckningar
 • Att skapa delaktighet och engagemang
 • Grunder för beslutsfattande
 • Mötessabotörer, hur man undviker detta problem

Metoder i kreativt tänkande på möten
Genomgång och praktisk tillämpning av olika metoder för att få nya idéer vid ett möte:

 • Bikupa
 • Brainstorming
 • PMI metoden
 • Motsatsmetoden
 • Associationsmetoden
 • Värsta scenariet/önskescenariet

Från idé till handling. Metodbeskrivningar om hur man fortsätter att utveckla idén till ett genomförbart förslag.

Utbildningsinsatserna skärddarsys efter behov. Vi erbjuder även individuella coachingsamtal och handledning för ledare och personal.


Det finns alltid en tredje utväg, bara man är i stånd att finna den.
Selma Lagerlöf

Lefvedahl & Ottander AB
Effektivare möten