Utveckling för framgång

Utveckling för framgång

Lefvedahl & Ottander AB har sedan 1991 drivit olika utbildningar och utvecklingsprojekt med inriktning på utveckling och förändring.

Våra arbetsmetoder bygger på att synliggöra mål och förutsättningar, skapa perspektiv på omvärlden och bli varse sina potentialer och utvecklingsmöjligheter. Många gånger handlar det om att stärka gruppens förmåga att använda sig av varandras kompetenser, att vara kreativa och nytänkande.

En större medvetenhet om vikten av att utveckla och förbättra kommunikationen är ofta avgörande för en ökad samarbetsförmåga. Samtidigt betonar vi ledarskapets betydelse för förändring och utveckling.


Vinden och vågorna är alltid på de skickligaste seglarnas sida.
Edward Gibbon

Lefvedahl & Ottander AB

Strömbergmodellen har fått pris som årets bästa kommunikation- och integrationsprojekt!