Integration

En femtedel av Sveriges befolkning är födda utomlands eller har en eller två föräldrar som är födda utomlands. Integration och kommunikation blir därför grundläggande för att säkra tillväxt och samhällsutveckling. Mångfald i arbetslivet tillför företag, organisationer och myndigheter en ny dynamik och en ny utvecklingspotential.

Integrationsarbetet förutsätter kommunikation. Flödet av information och tankar som bryts mot varandra skapar ett intresse och en vilja till engagemang. Samtalets betydelse är centralt för att överbrygga rädsla för olikhet, väcka nyfikenhet och se hur förändring öppnar upp för något nytt. En medvetenhet om värdet av förändringsprocesser är också avgörande för att de anställda skall bidra till utveckling och förnyelse i företaget.

Vi har en bred erfarenhet av utbildning i och arbete med integrationsfrågor i både organisationer, företag och i arbetsmarknadsprojekt.

I februari 2005 belönades vi av Rådet för Integrations i Arbetslivet för det integrations- och kommunikationsarbete som vi genomfört på Strömberg Distribution. Läs mer om projektet under Strömbergmodellen.

Utbildningsinsatserna skräddarsys efter behov. Vi erbjuder även individuella coachingsamtal och handledning för ledare och personal.


Man bör räkna alla människor som sina fränder och hela världen som sitt fosterland.
Drottning Kristina
Lefvedahl & Ottander AB
Integration