Kommunikation

Kommunikation är grundläggande för utveckling och samspel. Större medvetenhet om vad som sker i mötet mellan människor leder också till större förståelse för andra sätt att tänka och förhålla sig.

Utbildningen innehåller korta föreläsningar varvat med övningar, diskussioner och sammanfattningar för att tydliggöra våra olika sätt att tolka varandra. Syftet med övningarna är bland annat att visa hur vår beteende alltid påverkar vår omgivning och vilket ansvar vi har i att välja hur vi skall förhålla oss till vår omvärld.
  • Kommunikation, kroppsspråk, gester. Hur vår uppväxt, geografiskt och kulturellt påverkar hur vi förhåller oss till ”det tysta språket”.
  • Lyssnandets konst. Lyssnar vi aktivt, passivt, positivt eller negativt? Mentala bilder och hur de filtrerar vår förmåga att lyssna.
  • Kommunikation i olika grupper. Om hur grupprocesser påverkar vårt samspel.
  • Kommunikation i hierarkiska respektive horisontella organisationer.
  • Hur förbättrar vi vår kommunikation? Konkreta råd och metoder för att skapa en bättre fungerande kommunikation.
Utbildningsinsatserna skräddarsys efter behov. Vi erbjuder även individuella coachingsamtal och handledning för ledare och personal.


Med insikten att det finns andra synpunkter börjar all visdom.
Charles Cambell
Lefvedahl & Ottander AB
Kommunikation