Konflikthantering

Konflikter i arbetsgruppen är den vanligaste orsaken till vantrivsel. Detta för ofta med sig mindre engagemang i arbetet och kan i förlängningen leda till stress och utbrändhet.

Målet är att ge en större förståelse och beredskap för att hantera konflikter och att Skapa ett konstruktivt klimat som stärker samarbete och kommunikation.

Genom att utgå från tydliga exempel och/eller deltagarnas egen erfarenhet åskådliggör vi olika konstruktiva sätt att handskas med problem och konflikter. Teori varvas med praktiska övningar.

Utbildningen ger kunskap om följande områden:

  • Förebygga motsättningar och konflikter.
  • Ge och ta kritik på ett konstruktivt sätt.
  • Olika sätt att identifiera problem och begynnande konflikter på ett tidigt stadium.
  • Olika konfliktområden.
  • Olika strategier för konflikthantering.
  • Olika konfliktstilar och roller.
  • Försvarsmekanismer.
  • Skillnader mellan konflikter på arbetsplatsen och konflikter utanför arbetsplatsen.
  • Dynamik efter en konflikt. Hur man skapar en gemensam grund som gör att alla kan gå stärkta ur konflikten.

Utbildningsinsatserna skräddarsys efter behov. Vi erbjuder även individuella coachingsamtal och handledning för ledare och personal.

När du upptäcker att du står i en grop skall du sluta gräva.
Will Rogers

Lefvedahl & Ottander AB
Konflikthandling