Kontakt

Vi har möjlighet att boka utbildningar, kurser och Kick Off i Lefvedahl & Ottander AB´s fantastiska lokaler med utsikt över Baggensfjärden eller ombord på s/y ”MAYA”, vår länk till äventyret.

Kontakta oss på mail eller ring.
Vi diskuterar fram ett utbildningsupplägg utifrån era behov. Denna första konsultation är helt utan kostnad för er.

Christer Lefvedahl, verksam som konsult sedan 1979 med inriktning mot verksamhetsutveckling, ledarskapsutveckling och ledningsstöd. Beteendevetare samt utbildning i form och design.

Annika Ottander, verksam som konsult sedan 1983 med inriktning mot kommunikation, integration, grupputveckling och kreativitet. Utbildad konstnär och bildterapeut och pedagog.

Annika Österlind, verksam som konsult sedan 1993 med inriktning på integration, kommunikation och grupputveckling. Utbildad pedagog med grund i svenska, engelska och svenska som andra språk.

Christer Lefvedahl, Mobil: 0708-487 233,
E-post: christer@lefvedahl-ottander.se
Annika Ottander, Mobil:0733-664 125,
E-post: annika@lefvedahl-ottander.se
Annika Österlind, Mobil:0735-308 558,
E-post: annika.osterlind@lefvedahl-ottander.se

Lefvedahl & Ottander AB
Ryssvägen 1B, 133 37, Saltsjöbaden. Tel: 08-748 96 23, Fax: 08-748 99 08
Lefvedahl & Ottander AB
Kontakt