Kreativitetskurser

Den kreativa förmågan är en viktig förutsättning för både utveckling och framgång för individen såväl som för företaget. Grunden för att skapa en kreativ innovativ miljö är en god tillåtande atmosfär. Genom ett fungerande samspel och en trygghet i arbetsgruppen kan den enskilde individen få möjlighet att både upptäcka och utveckla sin egen skapande förmåga. Stress och invanda tankespår skapar en begränsning av tanken. De flesta av oss behöver få en kick i att tänka i vidare banor.

På våra kreativitetskurser varvas de inspirerande föreläsningarna med praktiska övningar för att ge verktyg till kreativitet och skapa exempel på tillämpning av nytänkande. En utbildning som garanterat ger ringar på vattnet.

Kreativitetskursen är både rolig och stimulerande och ger också en mycket god effekt på arbetsklimatet. Därför fungerar kreativitetskurser också som Kick Off och som effektiv teambuilding för hela personalgruppen.

Vi skräddarsyr vår utbildning i kreativitet till de behov som finns. En stimulerande och spännande utmaning kan vara att utgå från arbetsplatsens konkreta problem och skapa nya synsätt som gör det möjligt att finna nya utvecklande lösningar.

Fantasi är viktigare än kunskap.
Albert Einstein

Lefvedahl & Ottander AB
Kreativitetskurser