Ledarskapsutveckling

Ett samhälle i ständig utveckling förutsätter flexibilitet och förändringsförmåga. Verksamhetsutveckling är helt grundat på insikt om nödvändiga förändringar och på att se kraven på förändring som en stark positiv möjlighet till utveckling.

En bra ledare behöver kunna förmedla sin vision, konkretisera målen och få alla medarbetare att engagera sig för att nå dit.

Effektivitet kräver plattare strukturer, större medansvar och ett ledarskap som till stor del handlar om att coacha och utveckla medarbetarnas kunskaper och resurser både enskilt och som samarbetande team.

Kraven på ledarskap är stora. För att lyckas väl är det viktigt med självkännedom om de egna tillgångarna och begränsningarna samt en god kommunikationsförmåga.
Vårt arbete har som mål att:

  • Stärka individen och öka den personliga förmågan i ledarrollen.
  • Skapa en stark vision och riktning för vart du vill nå som ledare i en ständig förändringsprocess.
  • Öka förståelsen för olika ledarstilar och hur detta påverkar dina medarbetare. Utveckla ett situationsanpassat ledarskap.
  • Ge dig verktyg för att stödja, utveckla och motivera din personal och arbetsgrupp.
  • Ge möjligheter att utveckla samarbete och bygga effektiva team. Utveckla din kommunikationsförmåga.
  • Utveckla kunskapen om hur du kan förebygga konflikter och hantera de konflikter som uppstår på ett konstruktivt sätt.
  • Ge möjlighet för att du skall utvecklas personligen och yrkesmässigt som ledare.

Utbildningsinsatserna skräddarsys efter behov. Vi erbjuder även individuella coachingsamtal och handledning för ledare och personal.


Ledarskap stavas kommunikation.
Sören Gyll

Lefvedahl & Ottander AB
Ledarskapsutveckling