Projektuppdrag

Under 2003-2004 utvecklade Lefvedahl & Ottander i samarbete med ledningen för Strömberg Distribution ”Strömbergmodellen”, en modell för kommunikation och integrationsarbete på företaget. Projektet inkluderade all personal detta företag där hälften av de totalt etthundra anställda är utrikes födda. Målet var att optimera verksamheten genom att fokusera på kommunikation, integration och nytänkande.

Christer Lefvedahl har under de senare åren framförallt arbetat med utvecklingsuppdrag inom olika organisationer och företag. Många verksamhetsanalyser inom ramen för Mål 3 har genomförts parallellt med andra ledningsstödsuppdrag samtliga insatser har haft starka förändringspotentialer. Under senaste året har Christer haft ett flertal uppdrag inom kultursektorn, exempelvis Folkoperan, Dalateatern och Norrlandsoperan.

Annika Ottander var under 2001- 2002 projektledare för Jobbrotation, ett av Sveriges och ESF rådets största arbetsmarknadspolitiska projekt, med mål att utveckla och öka arbetsförutsättningarna för långtidsarbetslösa eller marginaliserade grupper, samt skapa olika typer av vidareutbildning för anställda inom företag och institutioner.
Inom ramen för Jobbrotation startade Lefvedahl & Ottander AB kurser för de arbetssökande i Kreativt tänkande, CV skrivande med intervjuträning, Pedagogik, Projektledning, Ekonomi samt datakurser med olika inriktning. Projektledararbetet innebar även handledning för de åtta anställda handledare inom projektet som arbetade med att stötta de arbetssökande på vägen tillbaka till arbetslivet.

Annika Österlind var under 2001-2003 projektledare/utbildningsledare för Hotell och restaurangbranschens projekt för att integrera och göra det möjligt för nyankomna flyktingar att få arbete inom hotell och restaurangbranschen. Projektet har fått en stor betydelse genom de goda resultat man uppnådde och genom arbetsmodellen med ”lots” för att knyta en stark stödfunktion till den enskilde deltagen.


För att vinna framgång behöver man bara promenera över de gamla idéernas kyrkogårdar.
Eric de Witt
Lefvedahl & Ottander AB
Projektuppdrag