Retorik och Tala inför grupp

Retorik
Föreläsning i att förstå och använda sig av retorikens konst att övertyga. Praktisk träning i att planera och genomföra presentationer och föredrag med retorikens redskap.

Tala inför grupp
En träning i att våga framträda inför en grupp människor. Tekniker för att bli mer avspänd varvades med kunskap om hur man skapar struktur och tydlighet i sitt tal. I den lekfulla och avdramatiserade undervisningssituationen kan deltagarna få stöd i att utveckla sin förmåga att tala inför grupp.

Utbildningsinsatserna skräddarsys efter behov. Vi erbjuder även individuella coachingsamtal och handledning för ledare och personal.


Utan tvivel vore jag inte riktigt klok.
Tage Danielsson
Lefvedahl & Ottander AB
Retorik/Tala inför grupp