Teamutveckling

Ett väl fungerande team uppnår resultat som är mer än varje enskild individs bidrag.

Teamutveckling innebär att skapa ett arbetsklimat där individens och arbetslagets samlade resurser blir tydliga, där alla stöttar varandra, känner stolthet över sitt arbete och samarbetar på bästa sätt för att nå de gemensamma målen och visionerna.

I utbildning i teamutveckling varvar vi teori med praktik. Genom att ge upplevelsebaserad kunskap skapar vi förutsättningarna för att förbättra kommunikationen inom teamet, skapa förståelse och ge verktyg för hur man kan hantera olika problem som uppstår inom teamet. Vi skapar större medvetenhet om den egna förmågan, engagemanget och ansvaret, med fokus på gemensamma mål och visioner.

Utbildningsinsatserna skräddarsys efter behov. Vi erbjuder även individuella coachingsamtal och handledning för ledare och personal.

Att förstå varandras olikheter är nyckeln till ett vinnande lag.
Doug Malouf

Lefvedahl & Ottander AB
Teamutveckling