Verksamhetsanalys/Organisationsutveckling

Verksamhetsanalys och organisationsutveckling

Alla delar i en organisation måste samverka för att kunna skapa en effektiv resultatinriktad verksamhet. Vi arbetar med att analysera de olika delarna för att utveckla och hitta nya möjligheter i hur organisationen skall optimera sin verksamhet och hur den totala kompetensen kontinuerligt skall kunna förstärkas.

Vi har en lång erfarenhet av verksamhetsanalys som grund för strategiska förändringar. Genom att engagera alla medarbetare i verksamhetsanalys skapas ett stort engagemang och ansvarstagande. Den interna dialogen förstärks. Företagets medarbetare får hjälp att tydligare definiera omvärldens påverkan och krav, samt hur detta kan samspela med en positiv utveckling av både interna strukturer, arbetssätt, tjänster eller produkter.


Det är vid gränsen till det redan odlade som nya marker står att finna,
Jane Carle

Lefvedahl & Ottander AB