Den prisbelönade Strömbergmodellen

Under 2003-2004 utvecklade vi en modell för kommunikation och integrationsarbete på Strömberg Distribution AB. Projektet inkluderade all personal på ett företag där hälften av de totalt ett hundra anställda är utrikes födda. Målet var att optimera verksamheten genom att fokusera på kommunikation och nytänkande. Sedan projektstarten hösten 2003 har all personal deltagit i tvärgrupper där utbildning sker under arbetstid.

Innehåll:

  • Olika sätt att kommunicera, kroppsspråk, gester
  • Värderingar, normbildning och grundantaganden
  • Teamarbete och grupputveckling
  • Konflikthantering
  • Initiativkraft och kreativ utveckling
  • Företagskulturer, organisationsmodeller

Dessutom har vi arbetat med ledarstöd, handledning för arbetsledare/gruppledare i konflikthantering, mötesteknik, förberedande för utvecklingssamtal med mera. Vi har också haft kurser för personal i Retorik, Tala inför grupp, Formell svenska, Konversationssvenska, Uttal och Skrivkurs i svenska. Ladda ner en PDF här.

Projektet har varit mycket framgångsrikt och fått stor uppmärksamhet av Integrationsverket, Europeiska socialfonden och Svensk Näringsliv.
I februari 2005 belönades vårt arbete med en utmärkelse från rådet för Integration i Arbetslivet. Priset tilldelades vår samarbetspartner Strömberg Distribution AB med motiveringen:

”Strömberg distribution AB har under ett antal år arbetat uthålligt för att skapa ett arbetsklimat som präglas av öppenhet, samarbetsanda och vilja till utveckling. Företaget har lagt stor vikt vid att förbättra kommunikationen mellan medarbetare och olika enheter i verksamheten”.


Framgångens hemlighet är att aldrig släppa målet ur sikte.
Benjamin Disraeli

Lefvedahl & Ottander AB
Strömbergmodellen